Home > Menu onderaan > NIVC (alarm nr) > NIVC    
Actie

Op dit moment zijn er geen acties.

Nieuws

NIVC | Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum


Informatie en advies. Dag en nacht. +31 (0) 30 - 274 88 88. Voor professionele hulpverleners. Voor informatie en advies bij acute vergiftigingen


Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum informeert en adviseert professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. U kunt de toxicologische informatie op 3 manieren raadplegen (zie de tabbladen).


Analyse ernst vergiftigingsgeval
Met informatie over de patiënt (o.a. gewicht) en de blootstelling (o.a. het product en de ingenomen hoeveelheid) kunt u zelf een risicoanalyse van een acute vergiftiging maken. U wordt geinformeerd over de mogelijke ernst van de vergiftiging en het te verwachten klinisch beeld en over de diagnostiek en therapie mogelijkheden.


Zoek stof of product
Van de in het product aanwezige toxische stof(fen) kunt u uitgebreide achtergrondinformatie raadplegen.


Protocollen
Deze documenten geven informatie over de behandeling van specifieke vergiftigingen.


LiveZilla Live Chat Software